2o15

I letos jsme pro vás připravily program na Podroužek 2o15 .

Jelikož se bude jednat o 10. ročník , tak bude tento ročník pro nás všechny důležitý .

Více info bude následovat.

Termín : 21. – 23.8.2o15